Current language is English, see in Farsi.

Karoun

Has Lyrics |  Has Lyrics

Karoun کارونآهنگسازبابک افشار 
تنظیمبابک افشار 

ای مقصد آزادگی پر باز کن پر باز کن
کارون صدایت می زند پرواز کن پرواز کن
همراه با کارون ما فریاد کن فریاد کن
با دشمن بیداد گر بیداد کن بیداد کن
تا وارهند از قید و بند این مردم محنت زده
تا پایه ظلم و ستم ویران شود در شهر و ده
کارون ما کارون ما بشنو حدیث سوز ما
از قطره های خون ما قلبت به رنگ لاله شد
تا ریشه آزادگی در قلب میهن پاره شد
کارون ما کارون ما بشنو حدیث سوز ما
از حسرت دیروز ما از ماتم امروز ما
تا کی تند بر پود ما تار سیاد بندگی
تا کی خلد خار ستم بر پای لخت زندگی
زحمت ار آن ما همه . رحمت از آن دیگران
ذلت به کوی ما همه ، عزت به کوی دیگران
کارون ما کارون ما بشنو حدیث سوز ما
از حسرت دیروز ما از ماتم امروز ما
ای شاهد درد و بلای روز و شب افزون ما
کارون درد آلوده و دل خسته و محزون ما
کارون ما کارون ما بشنو حدیث سوز ما
از حسرت دیروز ما از ماتم امروز ما
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store