Current language is English, see in Farsi.

Jangale Jaari

Has Lyrics

Jangale Jaari جنگل جاری
شاعرایرج جنتی عطایی 
تنظیممنوچهر چشم آذر 
آهنگسازعارف  قزوینی 

در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق روزان روشن رهایی من
ستاره ها را صدا بزن دلم گرفته

قامت یاران از خبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته
ستاره سوسو نمی زند اگر چه بر من
رفیق شبهای بی کسی ای سر به دامن
در این سکوت سترون سنگر به سنگر
چراغ خورشید واره ی چشم تو روشن

قامت یاران از تبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته
قامت یاران از تبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store