Current language is English, see in Farsi.

Khak E Khastee

Has Lyrics |  Has Lyrics

Khak E Khastee خاک خستهآهنگسازبابک افشار 
تنظیمبابک افشار 
شاعرایرج جنتی عطایی 

نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن
نعره کن ای خاک خسته خاک گلگون نعره کن
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گریه پرم خانهءهم غصه کجاست
این همه جوخه این همه دار
این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون
این همه زندان این همه درد
این همه اشک نعره هایت کو خاک گلگون
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گریه پرم خانهءهم غصه کجاست
خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی
وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی
شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست
شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست
این همه جوخه این همه دار
این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون
این همه زندان این همه درد
این همه اشک نعره هایت کو خاک گلگون
شب هق هق شب پرپر زدن چلچله هاست
از غزل گریه پرم خانهءهم غصه کجاست
خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی
وطن تعزیه در مرگ و مصیبت زدگی
شب یاران شب زندان شب ویرانی ماست
شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store