Current language is English, see in Farsi.

Be Pa Khiz

Has Lyrics |  Has Lyrics

Be Pa Khiz بپا خیزیدآهنگسازبابک افشار 
تنظیمبابک افشار 
شاعرشهرام دانش 

به پا خیزید الا ای سوگواران
الا ای وارثان سربداران
به پا خیزید اگر زخمیِ دردید
اگر با شب‌پرستان در نبردید
به پا خیزید كه نااهلان به كارند
همه مردان عاشق سربدارند
به پا خیزید
به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید
كشیدند تازیانه بر تن ما
نشاندند دشنه دشمن به دلها
دل بی‌كینه را بر نیزه كردند
تن گلگونه را در مسلخ و بند
به روی چشم ما شب را كشیدند
گلوی سربداران را دریدند
به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید
اگر فریاد ما در شب گناه است
اگر امروز دل ما بی‌پناه است
بخوان با ما سرود فتح فردا
كه فردا می‌رسد با پرچم ما
بخوان با ما سرود فتح فردا
كه فردا می‌رسد با پرچم ما
به پا خیزید به پا خیزید به پا خیزید
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store