Current language is English, see in Farsi.

Mar Dar Mehrab

Has Lyrics |  Has Lyrics

Mar Dar Mehrab مار در محرابآهنگسازپرویز  مقصدی 
تنظیمواروژان  
شاعرایرج جنتی عطایی 

برای من که در بندم چه اندوه آوری ای تن
فراز وحشت داری فرود خنجری ای تن
غم آزادگی دارم به تن دلبستگی تا کی ؟
به من بخشیده دلتنگی شکستنهای پی در پی
چرا تن زنده و عاشق کنار مرگ فرسودن ؟
چرا دلتنگ آزادی گرفتار قفس بودن ؟
قفس بشکن که بیزارم از آب و دانه در زندان
خوشا پرواز ما حتی به باغ خشک بی باران
در آوار شب و دشنه چکد از قلب من خوناب
که میبینم من عاشق چه ماری خفته در محراب
خوشا از بند تن رستن پی آزادی انسان
نمیترسم من از ایثار که اینک سر که اینک جان
اگر پیرم اگر برنا اگر برنای دل پیرم
به راه خیل جان بر کف که میمیرند ! میمیرم
اگر سرخورده از خویشم من مغرور دشمن شاد
برای فتح شهر خون تو را کم دارم ای فریاد !
در این غوغای مردم کش
در این شهر به خون خفتن
خوشا در چنگ شب مردن
ولی از مرگ شب گفتن !
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store
moncler outlet moncler women moncler men moncler uomo moncler outlet uk moncler jackets for men moncler jackets on sale moncler hermine moncler outlet store