تور اروپا و احترام به کپی رایت

Posted on: 8/20/2014 1:09:35 PM under Personal
 چند روز قبل از ۲۶ دسامبر به پاریس آمدم و بعد از کمی استراحت سه شب پیاپی در فرانکفورت ، گوتنبرگ و اسلو برنامه داشتم و در حال حاضر در هامبورگ چند خطی برایتان می نویسم.
برایم همیشه عجیب بوده هرکجای دنیا که می روم وبا هموطنانم مواجه می شوم می بینم که خلق و خوی آن مکان و شهر را گرفته اند ولی هرچه باشد ایرانی ایرانیست .
سعی کردم در این سفر به آنها حرکت معجزه خاموش را توضیح دهم و در مورد احترام به کپی رایت با آنها صحبت کنم، چون معتقدم آنهایی که می توانند دسترسی به ارجینال آلبوم داشته باشند نقش بزرگی در پابرجایی این حرفه دارند، چراکه موسیقی ما در حال ورشکستگی مادی و معنویست.
هوای هامبورگ بسیار سرداست و فردا ۳۱ دسامبر برای هموطنانم آخرین برنامه این تور را برگزار می کنم و سپس برای رسیدگی به چند کار هنری و مخصوصا تصمیم گیری نهایی در مورد موزیک ویدیوی شطرنج به دبی خواهم رفت و اگر خواست خداوند باشد ۱۲ ژانویه به لوس آنجلس به آغوش خانواده ام بازمی گردم تا ما بقی سی دی های خریداری شده از سایت را امضاء کنم و در ۱۵ ژانویه برای آنهایی که این راه را با خرید از وب سایت تائید کرده اند ارسال گردد.
نظر تو عزیز برایم مهم است...